woman

1930's french indigo linen work apron, lemagasin, le magasin
1930’s french indigo linen work apron
Read more.
1980's Kenzo indigo shirts
1980’s Kenzo indigo shirts
     
Read more.
1960's french woman tunic
1960’s french woman tunic
50€
Read more.
1930's polka dots woman apron
1930’s polka dots woman apron
Read more.
1960's french blue overall
1960’s french blue overall
  PRICE WAS 40 EUROS
Read more.
1960's Jumping Jack work pants
1960’s Jumping Jack work pants
 
Read more.
work pants
1960’s belgian work pants
 
Read more.
Le Magasin
1900’s french Post peacoat
Read more.
1930’s black work dress
Read more.